شما «خارج» نبودید.

در «خارج» مردم به هر بهانه ای از خودشون عکس می گیرن و میذارن تو اینترنت و دیده شده که بعضی عناصر فریب خورده حتی از عکس های بی ناموسی از خودشون نیز می گذارند.

مثلا تصویری که در زیر می بینید، یکی از تصاویر «خارج» است:

«تصویر اینستاگرام خارج»

در خارج، این تصاویر خوب هستند و مردم برای هم لایک می کنند و کامنت می دهند و خوب است. اما در ادامه این تصویر خارج را هم با هم ببینیم:

«تصویر از خارج»

در تصویر بالا فردی از اهالی خارج در حال شستشوی مغزی ماست. بله. گول لبخندش را نخورید که این یکی از جدید ترین تکنیک های شستشوی مغزی است. فقط کافی است که 10 ثانیه به عکس خیره شوید تا یادتان برود کی هستید! بله به همین راحتی خانواده ها از هم می پاشند...

اما فقط همین نیست! مدیران شبکه های اجتماعی خارج، به هر بهانه ای با رئیس جمهورشان نهار می خورند، گل کوچیک بازی می کنند و حتی دیده شده با هم برنامه نود می بینند. پس نتیجه می گیریم که این شبکه ها همه جاسوس هستند و برنامه «خارج» هستند برای نابودی بشر.

«بزرگان آی تی خارج و رئیس جمهور و رفقایش - کلیک کنی بزرگ می شود»


خب، ما خواستیم یک برنامه بنویسیم که روی موبایل تان به جز اینکه اینستاگرام دارید، اون رو هم داشته باشید و عکس های اینستاگرام مردم های خارج، داخل، معروف، غیر معروف، با معنی، بی معنی و... را راحت ببینید و حالش را ببرید.

از قضای روزگار ما برنامه را هم نوشتیم و در سایت زدیم برایش و فیسبوک و اینستاگرام و لیست ایمیلی هم دادیم به پایش.

اینستانما

نشستیم و برنامه ای ریختیم و قضیه را برد-برد کردیم و گفتیم حالا بسازیم. 

کمی ساختیم. بعد از کمی ساختن، متوجه شدیم که ما اصلا به دست های پشت پرده توجه نداشتیم و با تذکر بسیاری از دوستان یادمان آمد که قانون جرائم رایانه ای گفته که ما مسئول تصاویری مثل زیر هستیم که مردم در برنامه ما می گذارند:
و یا خدای نکرده اگر کسی چیزی در برنامه بنویسد و حرفی بزند که در «خارج» بد نیست، ولی در «داخل» بد است، در پاچه ماست.


القصه اینکه به نظر شما ما چه کنیم که هم شما حالش را ببرید و اینستانما را نصب کنید، هم چیزی در پاچه ما نرود و هم خدای نکرده چیزی احیانا در پاچه شما نرود؟