امروز میزبان بزرگ‌مرد، امیر سرتیپ دوم حسین چیت فروش، مشاور فرمانده نیرو هوایی ارتش بودیم.
به لطف هماهنگی و دعوت جناب صمدی عزیز و نیتک پارک، افتخار هم‌صحبتی با یکی از خلبانان و فرماندهان ارشد نیروی هوایی نصیب ما شد.

در اولین دیدار با ایشان، اخلاق و شخصیت بی‌آلایش و فروتن شان شگفت‌زده‌ام کرد. چند محصول از طراحان سفید، از جمله بازی شاهین، را نشان دادیم و دوستانه و با حوصله نکات و پیشنهاداتی را مطرح کردند.

حتی فنجان چای‌ای که برایشان آورده بودند را در انتهای جلسه، خودشان به آشپزخانه بردند. خلاصه که، این دیدار در این روزهای شلوغ، خیلی به دلم نشست...